Forgot password?
Anime_Akatsuki
Anime_Akatsuki

2011年终排名-動漫女性聲優

女性聲優年終排名2011年终排名-動漫女性聲優恭喜


第十名 澤城美幸
第九名 平野綾
第八名 豐崎愛生
第七名 芽野愛衣
第六名 竹達彩奈
第五名 悠木碧
第四名 水樹奈奈
第三名 坂本真綾
第二名 釘宮理惠
第一名 花澤香菜