Forgot password?
Aprile1211
Aprile1211

咪吸

咪吸卡布奇诺冰饮....总是被咖啡的浓郁味道蛊惑....咪吸巧克力物语.....冰激凌的吴侬软语,味道的诱惑...甜甜的,浓浓的,却没有想象中的甜腻....咪吸提拉米苏的诱惑....咪吸少数服从多数....偶属于少数不喜欢吃比萨滴中坚份子...每次跟一班人去必胜客准是喝饱滴....喵呜~
angelcn
兔控
我还真的没有真正去过必胜客吃呢...感觉很贵...羡慕死了..
2010-05-11 12:13:06