Forgot password?
Asa
Asa

买卷卫生纸,自己跟自己过父亲节。【孤独的父亲节】

netcat
netcat
卫生纸跟父亲节是什么关系?。。。
2011-06-19 07:04:33
Asa
Asanetcat
……自己跟自己过父亲节,自己是父亲,就是这个关系
2011-06-19 09:19:31