Forgot password?
Catfan
Catfan

终于短暂更新完毕,这次是自喵友成立以来,规模最大的一次更新,很多东西都改变了,稍后会详细说明一下,各种BUG会陆续修复,功能也会在这段时间内加紧完善,希望大家喜欢。不过先躺床去,快累到死了(=w=)。PS:现在手机版统一地址为http://m.catfan.me,不是以前的mobile了。

calista
小CCatfan
晚安- -
2012-10-10 00:58:20
gujiaxi
谷小西Catfan
辛苦了,顺便问一下手机上面发不了图片为什么
2012-10-10 01:02:11
yqjun
Y君Catfan
辛苦了>v<
2012-10-10 01:29:38
iruka
BOKUKACatfan
喵大辛苦了!
2012-10-10 01:59:13
cubed
CubeCatfan
手机发图不能
2012-10-10 02:07:36
yanqi
兔喵儿Catfan
辛苦了!好好睡吧!等起来…
2012-10-10 02:28:11
yanqi
兔喵儿Catfan
辛苦了!好好睡吧!等起来…
2012-10-10 02:28:32
koyomi
koyomiCatfan
辛苦了~
2012-10-10 02:36:50
beckham
贝壳Catfan
喵大我更喜欢以前
2012-10-10 03:46:35
beckham
贝壳Catfan
2012-10-10 03:46:38
562842824
井上心叶Catfan
喵大,我发现首页里的图和点进去的内容配不起来
2012-10-10 05:06:05
nico744
玖小北Catfan
猫老大辛苦!
2012-10-10 10:23:45
Dew
DewCatfan
喵大辛苦啦╰(*°▽°*)╯!!
2012-10-10 11:34:30