Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

早啊……今日告诫自己:永远不要迷失自己,忘掉自己的世界观

ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story
世界觀崩潰了怎麼辦?
2014-04-10 02:19:44
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡
在构造一个新的就好了,旧的崩溃了是以前的不够成熟,在此基础上构建了新意味着变得更加成熟。
2014-04-10 02:42:30
ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story
不想變熟女=3=
2014-04-10 03:27:19
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡
成熟不一定是变熟女……虽然这是大趋势
2014-04-10 03:31:54
ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story
我是少數派
2014-04-10 06:54:14
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡
那你还担心什么啊喂!
2014-04-10 08:39:31