Chu2Otaku
Chu2Otaku

所以我才会玩LOL的……

所以我才会玩LOL的……所以我才会玩LOL的……所以我才会玩LOL的……所以我才会玩LOL的……所以我才会玩LOL的……所以我才会玩LOL的……克隆模式+改模……
你就看到团战的时候5个顽皮弹在那里蠕动……
angelcn
兔控wanna a chu2story怎样做到的?<(=⊙_⊙=)>2014-05-11 09:08:43
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控把内置的模型改了。这样→http://cclol.5qbbs.com/forum.php2014-05-11 09:39:36
angelcn
兔控wanna a chu2story这不会被禁麽?( ̄▽ ̄")2014-05-11 16:19:50
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控以前有人被封号过,现在嘛……不好说2014-05-11 23:58:27