Chu2Otaku
Chu2Otaku

今日练习

今日练习今日练习今日练习今日练习今日练习好久没练感觉生疏了不是(虽然本来就很渣XD
keynofans
芸豆wanna a chu2story嗯真的很渣哦(喂2014-07-02 15:27:34
Chu2Otaku
wanna a chu2story芸豆你没说错T▽T2014-07-02 15:28:46
shiyue
柏木wanna a chu2story哈哈~ 怎么忽然想画素描2014-07-02 15:44:19
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木不,是很久以前就在练习了,不过放了好长时间,放假了当然要在捡起来一下咯2014-07-02 16:15:34