Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

补完了日常……果然,那种单纯的,暖暖的,甜甜的,有着单纯的笨蛋的番最喜欢了呢

Skies
Kinowanna a chu2story
我倒是因为这番的神经病才喜欢上的..
2014-07-25 00:11:16
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
男高日常 还是女生日常?
2014-07-25 02:21:37
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
日常,要说的话也算是女生日常
2014-07-25 03:04:02
Chu2Otaku
wanna a chu2storyKino
的确那里也很有意思
2014-07-25 03:04:21
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
男高日常很好笑 啊`~
2014-07-25 03:23:44
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
的确很有意思呢,刚刚补完
2014-07-25 08:43:32