Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

猫饭的自动排版好糟糕!

shiyue
柏木wanna a chu2story
我也希望文章编辑器能改进一下。
2014-08-14 10:15:54
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
明明把诗排好了的……
2014-08-14 10:17:41
shiyue
柏木wanna a chu2story
以前也有人反应过类似的问题。换个平台放,这里放链接还是比较好的。
2014-08-14 10:21:40
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
……链接不会啊(/ △ \)
2014-08-14 10:42:30
angelcn
兔控wanna a chu2story
单纯复制粘贴的话都会乱....
2014-08-14 11:46:21
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控
自己打的啊……
2014-08-14 12:15:05