Chu2Otaku
Chu2Otaku

对了,今天还在798那里看到了一对GAY……第一次看到真人诶……

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story我经常看到...表示很有爱2014-08-18 02:13:05
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵你是怎么做的经常看到的啊……2014-08-18 10:11:38
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story可能有缘分吧..2014-08-18 10:15:01
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵噗……这算什么缘分2014-08-18 10:16:16