Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

今天预招新写了两页纸大概40人……不知道正式招新的时候情况怎么样…

yqjun
Y君wanna a chu2story
神马社团?
2014-09-14 10:44:11
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
动漫社……预招完了后还请过来帮忙的吃了顿饭画了我88¥QAQ
2014-09-14 14:07:40
yqjun
Y君wanna a chu2story
社长?QuQ
2014-09-14 15:02:22
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
社长
2014-09-14 23:36:59
nostalgia
诺亚wanna a chu2story
我们社长叫我自掏腰包买了糖给新入社吃= =
2014-09-15 01:19:12
Chu2Otaku
wanna a chu2story诺亚
噗……这社长真是……
2014-09-15 03:03:48