Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

每天都是军训的生活……过了一半的我现在得经常听听高桥优看看番什么的来调整自己了……不然就真的歇斯底里了……

shiyue
柏木wanna a chu2story
我5月份军训时补完了犬夜叉漫画..
2014-09-21 10:39:11
yqjun
Y君wanna a chu2story
原来你也是高桥优粉!!!大赞QuQ
2014-09-21 11:17:49
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
……56本单行本吗……天
2014-09-21 12:51:58
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
OWO是的是的!优哥的歌总是能唱到心坎里!
2014-09-21 12:52:33
shiyue
柏木wanna a chu2story
是的233
2014-09-21 13:02:27