Chu2Otaku
Chu2Otaku

招新宣传海报预稿

今天花了中午的时间做了这个……总感觉还不太好,诸位喵能提点意见吗招新宣传海报预稿
yuban5678
御坂5678wanna a chu2story不错2014-09-26 10:57:47
yqjun
Y君wanna a chu2story那些人都是处男吗?2014-09-26 11:01:51
yqjun
Y君wanna a chu2story感觉不错2014-09-26 11:02:18
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君对的就是这个梗www2014-09-26 11:07:07
koyomi
koyomiwanna a chu2story挺好的233332014-09-26 11:14:28
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi希望懂梗的都能留下来交社费wwww2014-09-26 11:16:02