Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

带了会发箍摘下来后发现头发变成中分了,清爽好看了许多,看来十一不用找做造型的了www

shiyue
柏木wanna a chu2story
好想看看你的头发233
2014-09-27 13:49:29
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
我想我也许可以试着画出来wwww
2014-09-27 13:54:12
shiyue
柏木wanna a chu2story
不如先照一张长发的留给自曝节~【画的也好!
2014-09-27 14:02:51
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
自曝节!?没听说过诶
2014-09-27 14:06:00
shiyue
柏木wanna a chu2story
2月25日,传说大家都会po出自己的皂片~(大家玩过好几年了。我今年参加过一次
2014-09-27 14:09:13
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
如此有趣?赶紧储存一张
2014-09-27 14:14:19