Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

亚马逊真是神,原话分镜集都有了,买了本攻壳的,虽然要花455但是这是在老妈能报销的大前提下买的……否则真不敢想象我会买……过段时间买红猪和空境的,顿时感觉自己好幸福=w=

Numpkin
Nwanna a chu2story
宫崎骏的作品最喜欢红猪?
2015-04-22 19:58:56
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN
是的
2015-04-22 23:07:06