Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

已有约5天没看番,结论:不看番会心理失调难受致死

shiyue
柏木wanna a chu2story
我一周不看就懒得补了…
2014-12-01 14:01:27
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
撒,我一直是补旧番来着的
2014-12-01 14:02:57
yqjun
Y君wanna a chu2story
+10086
2014-12-01 14:05:53
Skies
Kinowanna a chu2story
想看都没机会的表示……
2014-12-01 14:46:25
Chu2Otaku
wanna a chu2storyKino
表示同情
2014-12-02 02:14:59