Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

想玩一款游戏到现在什么都不想做……“this war of mine”

yqjun
Y君wanna a chu2story
。。。。我也想
2014-12-03 12:42:03
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
买买买
2014-12-03 12:55:39
yqjun
Y君wanna a chu2story
买买买,Mac也能玩…
2014-12-03 12:59:32
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
赶紧买!
2014-12-03 13:05:47
yqjun
Y君wanna a chu2story
17刀还好,打算一月买
2014-12-03 15:49:31
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
已然20刀买下……估计这个月会很拮据……
2014-12-04 04:46:40