Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

今天在活动室,让一个艺术生的妹子教了我素描……天……该说我受益匪浅呢还是我果然太菜呢……作为回报帮她复习了下日语

yqjun
Y君wanna a chu2story
日语大大你好
2014-12-11 13:46:50
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
N3都考不上的我根本不算大大啊喂!
2014-12-11 13:48:56
yqjun
Y君wanna a chu2story
对于还在背五十音而且上班太忙一段时间都快忘了的渣渣来说就是大大233
2014-12-11 13:50:42
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
很多其实就是看多了动画就会了的……根本没什么大大啊……
2014-12-11 13:54:24
798523738
野狗君wanna a chu2story
表示备考n3中~
2014-12-12 12:22:56
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君
加油!
2014-12-13 10:23:06