Chu2Otaku
Chu2Otaku

家里来人,但是我好像去女仆咖啡馆……

ayase
wanna a chu2story就说你要出去约会.....反正各种意义上你都没说错2015-01-02 04:25:24
Chu2Otaku
wanna a chu2story……真是太悲哀了,刚才他们问了我3次有没有女朋友2015-01-02 06:07:59
nostalgia
诺亚wanna a chu2story“正要出门去见”2015-01-02 08:35:37
hui931231
落尘wanna a chu2story我也想去。。2015-01-02 09:31:00
Chu2Otaku
wanna a chu2story落尘同去同去!2015-01-02 09:36:36
yqjun
Y君wanna a chu2story没去过女仆咖啡厅( っ´ω`c)♡2015-01-02 13:35:36
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君今天去了没找到……2015-01-03 10:22:29