Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

以前和小伙伴的MC服务器再开了,依旧是权限汪

798523738
野狗君wanna a chu2story
表示用hamachi就够了~毕竟人少~
2015-01-17 00:41:11
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君
以前开过水桶结果谁都没能进来……
2015-01-17 01:25:04
798523738
野狗君wanna a chu2story
真是不好运呢。
2015-01-17 13:47:31
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君
是啊,后来朋友开水桶倒是进去了,就是他是铁通……
2015-01-17 14:49:50