Chu2Otaku
Chu2Otaku

真是太棒了!周末玩了一天半,明天开始进入考试周,作死成功!

shiyue
柏木wanna a chu2story恭喜๑乛◡乛๑ 2015-01-18 15:33:39
798523738
野狗君wanna a chu2story我也是这样。。2015-01-18 15:40:05
ayase
wanna a chu2story握爪2015-01-19 00:08:59
Chu2Otaku
wanna a chu2story握爪!2015-01-19 02:06:13
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木=w=2015-01-19 02:06:32
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君一起面对命运吧!2015-01-19 02:06:50
798523738
野狗君wanna a chu2story战痛2015-01-19 05:07:46
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君战痛!2015-01-19 05:32:43