Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

大黄本初级全部学完,最后两天的课老师说做两套题……不想去了,还得跟上班族挤地铁……正在考虑要不要通宵玩《魔法使之夜》

yqjun
Y君wanna a chu2story
日语大大泥嚎
2015-03-03 14:31:11
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
一点也不大啊(-。-;
2015-03-03 14:44:29