Chu2Otaku
Chu2Otaku

把活动室不用的灯拿回宿舍装饰了ww

把活动室不用的灯拿回宿舍装饰了ww把活动室不用的灯拿回宿舍装饰了ww清晰的是舍友拿他的卡片照的,模糊的是我拿我限免的APP照的大家觉得那张比较好<_<?

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story後面那張夢幻的感覺 🌚2015-04-16 14:22:09
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵要的就是那样的感觉!2015-04-16 14:22:37
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story(❁´◡`❁)*✲゚*nice2015-04-16 14:22:56
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵>w<2015-04-16 14:33:14
After_Dusk
Before_Dawnwanna a chu2story第一张看不到是我的问题么……2015-04-16 14:46:00
yqjun
Y君wanna a chu2story从此过上纸醉金迷的生活=..=2015-04-16 14:49:24
Chu2Otaku
wanna a chu2storyBefore_Dawn刷新一下试试2015-04-16 14:49:28
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君<_<喂!2015-04-16 15:10:37
After_Dusk
Before_Dawnwanna a chu2story还是没效果,在微博上看到图啦2015-04-16 15:54:05
Chu2Otaku
wanna a chu2storyBefore_Dawn唔……看到了就好,感觉怎样?2015-04-16 23:09:31
After_Dusk
Before_Dawnwanna a chu2story很炫酷的样子2015-04-17 00:27:27
timrocket
Ryuunosukewanna a chu2story第一张图破了..2015-04-17 01:14:41
Chu2Otaku
wanna a chu2storyBefore_Dawn=w=2015-04-17 01:54:47
timrocket
Ryuunosukewanna a chu2story漂亮ww2015-04-17 04:05:36
Chu2Otaku
wanna a chu2storyRyuunosuke=w=2015-04-17 07:21:05