Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

为什么明明有那么多选择去做,我却依旧选择无所事事呢……?

yqjun
Y君wanna a chu2story
躺枪…
2015-04-25 01:15:40
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
心裡有放不下的事情 老是惦記著?
2015-04-25 05:12:19
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
那么我就是爬箭了,爬着膝盖也中箭
2015-04-25 07:29:52
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
并不是,只是在埋汰自己奇异的懒惰撒
2015-04-25 07:55:14
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
动起来!
2015-04-25 08:00:49
yqjun
Y君wanna a chu2story
快去强迫自己做事!
2015-04-25 08:24:34
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
话是这么说…
2015-04-25 08:46:43
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
于是自己正在补番…
2015-04-25 08:47:00
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
道理我都懂……
2015-04-25 09:04:44
yqjun
Y君wanna a chu2story
有个琴行吉他7折,我正在纠结
2015-04-25 09:15:59
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
所以说……
2015-04-25 14:53:24
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
如果真心很想的话就上吧少年
2015-04-25 14:53:26
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
不吉岛
2015-04-25 15:01:34
yqjun
Y君wanna a chu2story
原价1300hkd 打折后840hkd 即672RMB 在地铁抱着吉他发了这条喵
2015-04-25 15:02:53
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
撒…
2015-04-25 23:37:56
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
哦哦,加油弹啊少年
2015-04-25 23:38:30