Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

只是放假回家2天没见到摆在宿舍里的诗乃的手办,回来后就觉得比以前好看了……以前是审美疲劳了吗……

yqjun
Y君wanna a chu2story
花样晒诗乃
2015-05-04 11:38:50
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
=w=
2015-05-04 13:09:50