Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

看了一个叫腐宅二代的漫画……总觉得以后一定要找一个腐/宅女当老婆…………什么鬼啊!

yqjun
Y君wanna a chu2story
不找宅女能交流?
2015-05-08 15:33:11
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
没错!
2015-05-08 17:01:50