Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

都忘记了是多久以前预订的诗乃(肯定有一个学期了),今天突然告诉我到了…………卧槽两个诗乃了……

yqjun
Y君wanna a chu2story
你是嫌多是吧,你是不想要是吧,你觉得麻烦是吧,我已经张开口了等喂= =
2015-05-09 12:36:40
yqjun
Y君wanna a chu2story
啊——
2015-05-09 12:36:51
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
我只是惊讶一下而已w
2015-05-09 12:51:27