Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

彩蛋

彩蛋彩蛋突然回到了高中,在校园里发现了些彩蛋
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
我也希望我學校可以這樣O 3 O!!
2015-05-14 11:14:39
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
面包会有的
2015-05-14 11:53:16
boz_z
波仔wanna a chu2story
好棒!
2015-05-15 02:16:39
Chu2Otaku
wanna a chu2story波仔
是吧,为什么我上学那会没有啊……
2015-05-15 04:16:12
boz_z
波仔wanna a chu2story
时代在进步
2015-05-16 00:45:27