Chu2Otaku
Chu2Otaku

彩蛋

彩蛋彩蛋突然回到了高中,在校园里发现了些彩蛋
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story我也希望我學校可以這樣O 3 O!!2015-05-14 11:14:39
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓面包会有的2015-05-14 11:53:16
boz_z
波仔wanna a chu2story好棒!2015-05-15 02:16:39
Chu2Otaku
wanna a chu2story波仔是吧,为什么我上学那会没有啊……2015-05-15 04:16:12
boz_z
波仔wanna a chu2story时代在进步2015-05-16 00:45:27