Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

突然间哪里都不想去,就像在家里把家里所有的藏书都读掉……

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story
同感 这里又准备下大雨了
2015-05-17 07:04:41
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
我是一直都不想出去>x<
2015-05-17 07:32:48
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵
同,不过现在已经停了
2015-05-17 07:41:49
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
简称——宅
2015-05-17 07:42:11
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
繭居族啦>○<
2015-05-17 09:48:17
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
那是什么字!
2015-05-17 09:52:20
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
繭OAO!?
2015-05-17 09:55:30
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
ㄐㄧㄢˇ 悠~蠶繭的繭~
2015-05-17 10:06:03
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
更不认识了!
2015-05-17 10:09:49
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
我明明教得那麼好>﹏<
2015-05-17 10:20:09
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
看不懂啦!
2015-05-17 10:22:47
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
ㄐ一ㄢˇ!!!!!
2015-05-17 11:00:52
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
……啥?
2015-05-17 11:09:46
catcatcat
神机喵蒜棉被上的趴趴貓
趴趴是台湾仁?(͡° ͜ʖ ͡°)
2015-05-17 12:14:50
sf362514
棉被上的趴趴貓神机喵蒜
是袛~~
2015-05-17 12:25:16
sf362514
棉被上的趴趴貓wanna a chu2story
我盡力ㄖOrz 我無法精通各國語言OxQ
2015-05-17 12:25:59
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story
那是蚕茧的繁体啦笨蛋chuchuchuchu๛ก(ー̀ωー́ก)
2015-05-17 12:29:59
Chu2Otaku
wanna a chu2story棉被上的趴趴貓
于是用拼音吧!
2015-05-17 12:42:45
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜
什么竟然是这样!
2015-05-17 12:43:05
SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story
繭 jian 三聲
2015-05-17 13:03:48
Chu2Otaku
wanna a chu2storySIEG
于是,原来的词是什么来着……OTZ
2015-05-17 14:14:01
SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story
原來?
2015-05-17 15:00:34
Chu2Otaku
wanna a chu2storySIEG
原来
2015-05-17 15:54:04
SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story
原來是 繭 ㄐㄧㄢˇ,簡化後變 茧 jianˇ
2015-05-17 16:02:52