Chu2Otaku
Chu2Otaku

我们

我们“诗乃你看屏幕外面的人在看你luguan啊”“微笑就好”【脑内小剧场
SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story"此方啊,涼宮在後面看著你哪。""沒事沒事,不過是借了套衣服而已。"(腦內小劇場2)2015-05-29 15:36:42
hui931231
落尘wanna a chu2story我也想拿高达拍的,可惜不在家2015-05-30 00:07:39
Chu2Otaku
wanna a chu2storySIEG噗wwwww2015-05-30 06:33:05
Chu2Otaku
wanna a chu2story落尘于是就用真人吧!2015-05-30 06:33:17