Chu2Otaku
Chu2Otaku

一个小时的时差真是方便

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story真好·有些人的时差差不多隔了一天了呢2015-06-04 15:24:06
yqjun
Y君wanna a chu2story11区了?2015-06-04 15:32:27
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story喔我就看着你不说话:)2015-06-04 18:07:42
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君没有,玩十一区的氪金领每日只要在23点【2015-06-04 23:21:24
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵是啊2015-06-04 23:21:44
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜ಠ_ಠ2015-06-04 23:22:14
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story~_~2015-06-05 04:02:30