Chu2Otaku
Chu2Otaku

今天请假跑去看高中同学编、导的话剧……啊啊啊混蛋他都已经能编排一场大戏了啊啊啊

yqjun
Y君wanna a chu2story你赶紧找个圣人路人毒舌学姐双马尾青梅竹马出个Galgame2015-06-10 01:29:26
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君什么鬼啊2333332015-06-10 01:32:04
Numpkin
Nwanna a chu2story没事taku君加油!2015-06-10 04:01:48
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN2015-06-10 12:11:03