Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

今天请假跑去看高中同学编、导的话剧……啊啊啊混蛋他都已经能编排一场大戏了啊啊啊

yqjun
Y君wanna a chu2story
你赶紧找个圣人路人毒舌学姐双马尾青梅竹马出个Galgame
2015-06-10 01:29:26
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
什么鬼啊233333
2015-06-10 01:32:04
Numpkin
Nwanna a chu2story
没事taku君加油!
2015-06-10 04:01:48
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN
2015-06-10 12:11:03