Chu2Otaku
Chu2Otaku

说起来优衣库怎么了……完全不清楚什么梗

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story一群利欲熏心的人干事 (不知道这么说是否正确 🌚2015-07-15 12:44:36
ayase
吐司喵 12015-07-15 12:52:57
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵依旧搞不明白……2015-07-15 13:04:53
ayase
wanna a chu2story反正你只需要看群众喜闻乐见的小视频就是了2015-07-15 13:10:33
Chu2Otaku
wanna a chu2story小视频……?2015-07-15 16:30:28
yqjun
Y君wanna a chu2story有人在优衣库试衣间啪啪啪自拍视频发朋友圈,各种转发2015-07-15 16:35:13
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君朋友圈……2015-07-16 08:27:34