Chu2Otaku
Chu2Otaku

不知道干什么……毫无方向的生活

shiyue
柏木wanna a chu2story读一本书,或者做个健身计划。2015-07-28 14:20:11
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木就是因为连这个都做不来(说起来我这好像叫懒…2015-07-28 14:27:00
JELEN
hewanna a chu2story想想你做什么的时候发自内心的开心就去做吧。加油!2015-07-28 14:50:29
Chu2Otaku
wanna a chu2storyhe嗯,发自内心的开心啊……【说起来在bgm上加了你,如果那是你的话2015-07-28 14:53:04
JELEN
hewanna a chu2story额,什么bgm(๑•̀ㅂ•́)و✧2015-07-28 14:58:18
Chu2Otaku
wanna a chu2storyhebangumi啊!2015-07-28 15:04:50
JELEN
hewanna a chu2storysoga2015-07-28 16:44:28