Chu2Otaku
Chu2Otaku

然而我现在的想法就是这个空闲的8月谁收了我去做兼职我突然想买一台psv了……

shiyue
柏木wanna a chu2story我也想买PSV 还想换个手机…2015-07-29 14:48:55
coolbeauty
coolbeauuuuutywanna a chu2story宝石V。。。2015-07-29 14:52:24
Chu2Otaku
wanna a chu2storycoolbeauuuuuty为什么会被叫做宝石V2015-07-29 15:22:35
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木我也好想换手机……2015-07-29 15:23:41
coolbeauty
coolbeauuuuutywanna a chu2story销量暴死2015-07-29 23:27:54
Chu2Otaku
wanna a chu2storycoolbeauuuuuty好吧😂2015-07-30 03:00:19