Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

看完龙族…

catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story
看过第一第二部,感觉微中二
2015-08-22 19:45:32
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜
的确,不过这种幻想小说不中二怎么行?
2015-08-22 22:54:34
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story
要的就是这个味٩(๑ᵒ̴̶̷͈᷄ᗨᵒ̴̶̷͈᷅)و
2015-08-22 22:55:49
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜
酸酸爽爽就是它!
2015-08-22 22:56:34