Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

有优哥!

有优哥!昨天去的ktv竟然有优哥!昨天去的ktv竟然有优哥!
boz_z
波仔wanna a chu2story
优哥赛高啊!
2015-09-07 23:35:56
Chu2Otaku
wanna a chu2story波仔
看到有优哥超激动!可惜有的4首里没有一个是我会的……
2015-09-07 23:37:50
boz_z
波仔wanna a chu2story
学!
2015-09-07 23:38:17
ayase
wanna a chu2story
为什么优哥给这头像⋯⋯
2015-09-08 02:21:46
Chu2Otaku
wanna a chu2story
没头像的都是这张图
2015-09-08 09:09:52