Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

招新

一年了啊……
恍如昨日吗?也许吧……时间还是那个时间,默默的不知疲倦的滚滚向前,带着整个世界在变化,没有人能够驻足,也就这种恍如昨日可以回忆……
不过社团依旧有伪娘,( •̀ ω •́ )y耶
Numpkin
Nwanna a chu2story
伪娘是重点(((o(*゚▽゚*)o)))
2015-09-23 02:52:31
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN
是的伪娘是重点!
2015-09-23 02:53:16