Chu2Otaku
Chu2Otaku

妈个鸡老妈原来看得见我的微博是吗?还有信任吗

ayase
wanna a chu2story因为家人我已经成功戒掉了微博2015-10-19 06:16:18
wnhry
X菌wanna a chu2story所以说,尽量用一些小众软件,比如喵饭。╰( ̄▽ ̄)╮2015-10-19 06:52:47
Chu2Otaku
wanna a chu2story我也决定…2015-10-19 12:07:07
Chu2Otaku
wanna a chu2storyX菌猫饭✌️2015-10-19 12:07:23