Chu2Otaku
Chu2Otaku

一发999

一发999999大法好999大法棒
俯首皆拜999
798523738
野狗君wanna a chu2story大建不出那坷和咸鱼有什么区别?2015-10-28 16:07:04
Chu2Otaku
wanna a chu2story野狗君不要这样!2015-10-28 23:43:21
koyomi
koyomiwanna a chu2story这是我老婆!2015-10-29 00:34:03
798523738
野狗君koyomi我看过你老婆的本子诶~2015-10-29 01:13:57
koyomi
koyomi野狗君主角可能就是我wwww2015-10-29 01:19:20
798523738
野狗君koyomi一个矮肥丑的大叔2015-10-29 04:55:52
koyomi
koyomi野狗君阿啦 真是毒舌呢2015-10-29 07:26:55