Chu2Otaku
Chu2Otaku

尝试了下豆瓣阅读,乌青有三本免费的书,买的《谋杀电视节》简直棒透了

catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story要用软妹币买←_←2015-12-15 19:50:05
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜要用软妹币买ಠ_ಠ2015-12-15 23:25:49
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story这书名酷炫的2015-12-15 23:32:28
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵其实打错了一个字《谋杀电视机》2015-12-15 23:33:33
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story哈哈哈2015-12-15 23:45:27