Chu2Otaku
Chu2Otaku

眼睁睁地看着kindle打折我就是买不了……做什么啊鄙视没有信用卡的人嘛!?

yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story申请一个呗2015-12-16 02:31:34
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵主要是母上给我办了一张副卡就是一直没拿……2015-12-16 02:45:35
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story让她寄给你2015-12-16 02:46:14
Chu2Otaku
wanna a chu2story吐司喵诶难道不是只能本人去拿吗?2015-12-16 02:47:00
yuri_mak
吐司喵wanna a chu2story不是的啊】2015-12-16 02:47:20