Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

看完英雄,找来了原声听,翻评论时看到了一句话——“真正的个人英雄主义只有一个,发现了生活的真相之后依旧热爱生活。”又把水杯接满,靠在门上,又想起了这句话,斟酌,然后哭了。

farley
窝就是个甜菜wanna a chu2story
你最近也太伤感了...
2016-01-12 16:06:44
yqjun
Y君wanna a chu2story
连我都振作起来了,你也要加油
2016-01-12 16:39:42
Chu2Otaku
wanna a chu2story窝就是个甜菜
可能是我找着茬想哭吧
2016-01-13 02:54:20
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
2016-01-13 02:54:25
yqjun
Y君wanna a chu2story
我要来东京了
2016-01-13 11:28:14
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
可惜我在京都
2016-01-13 11:47:44