Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

我们的情人不过是随便借个名字,用幻想吹出来的肥皂泡!……把信拿去吧,你可以假戏真做。我本来是无病呻吟,漫无目的地吐露爱情,现在这些漂泊无定的鸟儿有地方栖息了。你可以从信里看出来——拿去吧!——由于不是出自真心,话就说得格外动听!(我觉得我得再打一遍素晴

yqjun
Y君wanna a chu2story
评论...
2016-01-19 15:18:13
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
2016-01-19 15:21:08
yqjun
Y君wanna a chu2story
咦?这个是bug吧
2016-01-19 15:22:28
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
怎么?
2016-01-19 15:27:07
yqjun
Y君wanna a chu2story
我没有评论这条,然后发现有个“评论…”
2016-01-19 15:27:38
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
神奇
2016-01-19 16:50:47