Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

终于见到京都的雪了

yqjun
Y君wanna a chu2story
恭喜(然后我冻伤膝盖了……
2016-01-20 03:41:09
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
卧槽?怎么回事?
2016-01-20 03:44:39
yqjun
Y君wanna a chu2story
就是可能是周日走了一天过劳+周一马上降温下雪+没穿秋裤。现在下楼梯膝盖可痛了
2016-01-20 04:59:37
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
好糟糕
2016-01-20 08:54:27