Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

“像是姑娘讨厌那个令她觉得恶心的男生一样讨厌那个姑娘——‘天啊那个姑娘的占有欲好恶心’”就是我现在内心的真实写照……