Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

嗯,结合今天的微博见闻,感觉群魔乱舞,好麻烦啊社会好麻烦啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊)感觉要变成淀真嗣了

SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story
不可以逃避
2016-03-19 13:06:23
Chu2Otaku
wanna a chu2storySIEG
那是强者的话语!弱者没必要接受!
2016-03-19 13:38:43
SIEGFRIED
SIEGwanna a chu2story
那找一台EVA躲進去?
2016-03-19 14:38:05
Chu2Otaku
wanna a chu2storySIEG
嗯……然后领悟心灵壁垒大破敌军?
2016-03-20 00:01:55