Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

明知自己故事写的无趣,也不去下功夫花时间,我这人是不是没救了,什么都不愿花时间。

Numpkin
Nwanna a chu2story
拍肩,关键在于自己做这件事情享不享受。勿忘初心。
2016-04-22 01:38:17
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN
可就算是享受,也不想去做啊←问题在这
2016-04-22 03:25:58
Numpkin
Nwanna a chu2story
( ̄▽ ̄)懒癌
2016-04-22 19:53:05
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN
21世纪难题
2016-04-23 02:36:08