Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

这几天补考复习给我的感觉就是“和一个不喜欢的人上床”,能不能勃♂起都是个问题……

lotusrut
猫耶wanna a chu2story
复习不认真(感觉在这里评论又会落下不够纯洁的话柄,都怪你
2016-05-03 13:44:13
Chu2Otaku
wanna a chu2story猫耶
233333复习不下去啊(不够纯洁的是思想!
2016-05-03 14:35:14
lotusrut
猫耶wanna a chu2story
那就复习上去 (思想已经纯洁到没朋友了orz
2016-05-03 15:29:06
Chu2Otaku
wanna a chu2story猫耶
上去也很难(不要紧你起码还是纯洁的
2016-05-03 17:44:50
farley
窝就是个甜菜wanna a chu2story
这都是啥!?
2016-05-04 10:00:49
Chu2Otaku
wanna a chu2story窝就是个甜菜
感受啊
2016-05-04 10:17:10