Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

又进入想要把所有人都骂一遍的状态了

Clannad
Clannadwanna a chu2story
ヾ( ̄∇ ̄=ノ 结合你的头像和内容我自行脑补了元首愤怒的视屏
2016-08-08 16:45:48
Chu2Otaku
wanna a chu2storyClannad
😂
2016-08-09 04:41:12